Vad är byggnadsdränering?

Under byggnadens dränering avses regndränering och avloppsvatten. Regnvattnet består av takvattnet och regnvattnet från stigarna och gården. Målet med att bygga dränering är att använda det uppsamlade regnvattnet innan det matas in i avloppssystemet. Med hjälp av regnvattenavverkningssystem, där regnvattnet samlas in, kan vattnet också användas korrekt.

Avloppsvatten dränering kallas dränering av använt dricksvatten. Dricksvattnet kommer från toaletten, från diskbänken, från dusch och badkar, från tvättmaskiner och diskmaskiner. Detta avloppsvatten samlas upp i avloppsrör. Sedan leds vattnet in i avloppssystemet. Omarbetning är delvis möjligt med gråvattensystem.
Vidare görs en åtskillnad i tillförseln av regn och avloppsvatten till ett separations- och blandningssystem. Separationssystemet avser separat dränering av olika avloppsvatten, varav blandningssystemet är ett vanligt dräneringssystem för regn och smutsigt vatten.

Vi som företag i Malmö möjliggör dränering av byggnader, dränering som är privat eller kommersiellt i byggnader. För detta ändamål tillverkar företaget robusta, pålitliga och hållbara system som har bevisat sig genom åren.

Svetssystemet kan till exempel föras till kunden i form av en undertryckt dräneringsström. Med vakuumavloppssystemet kan även stora mängder regn dräneras från tak snabbt och säkert. Dessa system används särskilt för stora industriella och kommersiella egenskaper.

Ljudisoleringssystem möjliggör också effektiv och säker byggdränering. Med hjälp av ljudisoleringsprogramvaran kan installationssituationer som inte uppfyller standarderna bedömas med avseende på ljudisolering.

Naturligtvis spelar livskvalitet också en viktig roll i byggnadens dränering. Genom att minska buller under dränering skapas en mer bekväm livsmiljö. Vi vet vilka produkter som kommer att skapa den största komforten för dig.