Dränering runt huset – är det vettigt?

Dränering runt huset är vanligtvis inte nödvändigt
Att lägga ett dräneringsrör verkar alltid vara den första inspirationskällan när man har att göra med en fuktig källare. I den här artikeln kan du läsa om det här faktiskt är den bästa idén, när dränering alls är vettigt och vilka aspekter som definitivt bör beaktas.

Behov av dränering

I de allra flesta fall finns det inget behov av att dränera huset. De har också risken för massiva fuktskador på grund av fel i utförandet vid läggning, otillräcklig planering eller otillräckligt underhåll.

Bestämmelserna i lagen för vattentätning av byggnader följs i en ny byggnad. Dessa föreskriver att varje källare måste vara tillräckligt tätad så att ingen fukt kan tränga in i byggnaden. Alla möjliga skyfall för respektive byggnads- och byggarbetsplats måste beaktas.

Denna förordning, om den genomförs konsekvent och professionellt, betyder alltid att det inte finns någon fara för byggnaden från stående läckande vatten. Även med höga grundvattennivåer bör källarvattentätningen planeras i enlighet med detta så att det inte blir några långvariga skador.

Dränering är därför praktiskt taget överflödig på grund av kraven enligt lag för att skydda byggnaden från fukt. Först och främst är det viktigt och grundläggande att ha tillräcklig vattentätning – och det räcker för att skydda en byggnad på ett adekvat sätt. Detta bör alltid göras av en specialist – eller genom att följa specifika tekniska instruktioner.

Markförhållanden

Under mycket dåliga markförhållanden (låg infiltrationskapacitet) kan det vara bra att lägga utföra ett tätningsarbete. Kraven för tätning av byggnaden minskas därmed, risken för eventuella skador minskas något.

Tillräcklig tätning kan därför inte undvikas, och kostnaderna för dränering är vanligtvis betydligt högre än de möjliga kostnadsbesparingarna för tätning.

Efterföljande dränering

I gamla byggnader – till skillnad från i nya byggnader – finns det ofta inga vattentäta golvplattor av vattentät betong och otillräckliga tätningar. Lösningen här är också att försegla byggnaden – och inte nödvändigtvis utföra dräneringen.

I vissa fall räcker det dock inte förens du lägger dränering runt ditt hus. Det är mer värt än fuktskadorna som kan komma annars. Vi utför dräneringen åt i Malmö, kontakta oss för en kostnadsfri offert.