Dränering genom gräsmattan

Bra dränering är oerhört viktigt för våra trädgårdar, parker och blomsterbäddar. Särskilt i vårt våta klimat, som emellertid alltmer har perioder med lång torka. Fler och fler väljer i Malmö att installera traditionell dränerings gräsmatta i efterhand. Välj hållbarhet och gå till den innovativa tekniken för jordförbättringar! Tack vare vår lufttrycksutrustning kan vi erbjuda dig den bästa lösningen för dränering i din gräsmatta i Malmö med både kunden och naturen i åtanke.

Varför välja gräsmatta i Malmö genom markförbättringar?

När traditionell trädgårdsdränering måste installeras, betyder det nästan alltid att trädgården behöver överses. Grävmaskinen som används för detta säkerställer att den ”döda jorden” kastas över den ”goda” jorden. Dessutom utförs vattnet i trädgården istället för att vattnet går till grundvattnet.
Kort sagt: traditionell trädgårdsdränering är därför inte så hållbar och inte heller helt ekologiskt sund. Det är synd att mycket regnvatten dräneras, medan det i en sund jord kan sippra in i grundvattnet på ett naturligt sätt. Men när din trädgård eller park har anlagts kan problemet knappast lösas utan skador.
Jordförbättringar använder en ekologiskt sund teknik för gräsmattedränering i Malmö. Den största fördelen med vår lufttrycksmaskin är att den inte skadar din gräsmatta, växter och träd och utesluter också skador på rör, dränering och vattensystem. Sprickor görs systematiskt i marken. Jordsprickorna är fyllda med organiskt material som stimulerar jordens livslängd och bygger upp jordens naturliga struktur.

Kontakta oss för dränering i Malmö!