Dränering för platta tak

Vad ska du se upp för?

Till skillnad från ett lutande tak kan ett plant tak inte bli av med vattenavlagringarna på samma sött. Av detta skäl är det viktigt att ditt platta tak töms på flera ställen.
Nedan hittar du en översikt över de två principerna för dränering av platt tak, samt hur de fungerar, deras användningsområden och fördelar och nackdelar.

En översikt över dränering på platta tak

Trots de många fördelarna som ett platt tak erbjuder dig , finns det ett statiskt problem att hantera i dåligt väder. När det regnar samlas enorma mängder vatten på det platta taket, som inte så lätt rinner bort och kan till och med göra skador på din byggnad. För att undvika detta problem bör dränering beaktas vid installation av det platta taket.

Typer av dränering av platt tak

Två system kan användas för platt dränering – fritt falldränering eller förfyllda rör. Båda systemen uppfyller kraven för platt takavtappning enligt lagen. Skillnaden mellan dränering med fritt fall och de förfyllda rören ligger i strukturen och i det optimala appliceringsområdet.

Vi hjälper dig gärna med att hitta det system som kommer att passa ditt hus bäst. Vi är experter på dränering i Malmö och kan garantera ett bra resultat.