Dränering för hus och fastigheter

Stormen och regnperioden började tidigare på hösten och översvämningar förväntades efter att snön smält. Under tiden kan husägare förvänta sig vattenmassor på fastigheten året runt. Kontinuerligt regn på hösten och kraftiga åskväder på sommaren gör att dränering av hus och egendom begränsas. Om rännan inte är riktad i linje med takytorna eller om fastigheten är helt tät, är fuktskador oundvikliga. Men husägare kan göra mycket för att naturligt innehålla vattnet!

Infiltrationen av regnvatten på fastigheten är ekologisk och skyddar källaren från översvämningar i kraftigt regn. Tätade områden som uppfart eller garage är tömda via dräneringskanaler i kombination med diken eller gröna dalar. Den ökande tätningen på grund av byggandet av nya byggnader och vägar har dock konsekvensen att regnvatten inte längre kan sippra bort. Bakvatten och översvämningar från överbelastade avloppssystem är vanligare. I många regioner känner husägare detta genom översvämmade källare och garage. I många fall kan de dock avhjälpa situationen själva.

Dimensionera rännan på rätt sätt

Rännor måste ha rätt dimensioner så att takavtappningen kan absorbera kraftigt regn korrekt. Annars kommer överflödande regnvatten att hitta sin väg längs fasaden till exempel och orsaka fuktskador. När du väljer rännan är faktorer som husets läge, lokala nederbörd, takområdet och takformen avgörande. Och den största rännan är värdelös om löv och möss sprider sig där. Rengör därför rännan regelbundet, särskilt på hösten!
Ett grönt tak är inte bara ett optiskt blickfång. Det gröna taket ger också ett viktigt bidrag till dränering och regnvattenhantering.

Sätt i grönt tak

Ett grönt tak är inte bara ett blickfång, det gröna taket ger också ett effektivt bidrag till dränering och regnvattenhantering. Eftersom regnvatten lagras och rengörs i det gröna taket. För övrigt minskar tillhörighetskostnaderna för husägare, eftersom gröna tak i många kommuner måste betala mindre avloppskostnader eftersom utflödet av regnvatten från takområdena minskas avsevärt.
De som samlar regnvatten och använder det i hushållet minskar sina avloppskostnader och samtidigt sparar dricksvatten. Dessutom avlastar regnvattentankarna avloppssystemet under kraftigt regn.

Förvara och använd regnvatten

Snabbt dränerande mängder regn överbelasta ofta avloppssystemet. Den som samlar in och använder regnvattnet – vare sig det är för trädgårdsbevattning eller även i hushållet för att spola toaletter och tvättmaskiner – minskar sina avloppskostnader och sparar dricksvatten samtidigt. För användning av regnvatten samlas regnvatten från takområdena och lagras i underjordiska lagringstankar för regnvatten. Takområdet bör dock lossas och vara rent. Om det inte finns någon möjlighet att använda regnvatten kan regnvattnet sippra bort från tätade områden, till exempel ingången, via dräneringskanaler i kombination med diken eller gröna dalar.

Förslut inte fastigheten i onödan

Om regn kan sippra bort där det faller kan översvämningar ofta förebyggas. Därför bör husägare försegla så lite mark som möjligt! Om banor eller en uppfart måste stenläggas finns det också permeabla material som också är billiga. Gräsbeläggare, gräsmattebeläggning eller vattengenomträngliga beläggningsstenar är bra alternativ för att låta regnvatten rinna naturligt.

Motvattensskydd förhindrar vattenskador i källaren

Kraftigt regn överväger ofta avloppssystemet. Om kloakerna är fyllda skjuts vattnet tillbaka genom rören in i husen. Sedan är källaren snabbt fylld med vatten. Avfallshantering av avloppsvatten från avloppssystemet är extremt obehagligt och husägare är ofta på bekostnad. Återflödesskydd kan förhindra skador på avloppet. Den enklaste lösningen är en bakflödesflik som stängs vid behov och blockerar linjerna. Ett bakflödeslyftsystem är mer praktiskt. Vid behov stängs avloppsröret här och en pump startar upp, som säkert transporterar allt avloppsvatten ut ur huset. Fördelen med det enkla backflödesskyddet: tvättställ, toalett och tvättmaskin i källaren kan också användas i kraftigt regn.

Vi hjälper dig med din dränering i Malmö!